RSS

ચાર્લી ચેપ્લીન

16 Sep

૧. આ દુનિયા માં કઈ કાયમી નથી પ્રોબ્લેમ પણ નહિ

૨. હું વરસાદમાં ચાલુ છું કારણકે મારા આંસુ કોઈ જોઈ ન શકે.

૩. ખુબજ મહત્વનું, જયારે હું હસ્યો ન હોવ તે દિવસ મારો સૌથી
વેસ્ટેજ દિવસ છે

-ચાર્લી ચેપ્લીન

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
<span>%d</span> bloggers like this: